top of page

         TŁUMACZENIA RĘKOPISÓW

Tłumaczenia rękopisów oraz dokumentów dawnych to szczególne wyzwanie translatorskie. Tłumacz nie tylko musi posiadać biegłą umiejętność odczytu różnych form pism dawnych (np. minuskuła karolińska, tekstura, bastarda czy szwabacha), lecz także wykazywać się wiedzą z zakresu paleografii i neografii oraz dziedzin spokrewnionych takich jak np. sfragistyka, dyplomatyka, brachygrafia czy chociażby heraldyka.  

Nasza oferta tłumaczeń rękopisów i tekstów dawnych obejmuje przekłady dokumentów z XVIII, XIX oraz XX w. takich jak akty notarialne, akty urodzin, małżeństw i zgonów, wypisy z ksiąg wieczystych, książek pisanych frakturą, listów i innych dokumentów pisanych odręcznie.

Ponadto oferujemy przekłady starszych dokumentów z epoki średniowiecza, renesansu czy baroku.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach z języka niemieckiego, jednakże oferujemy także przekłady z innych języków (np. z języka rosyjskiego, łaciny czy hebrajskiego).

Każdy dawny dokument to unikat, który należy traktować z odpowiednią starannością i należytym szacunkiem. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie starannie się do niego przygotowując. Podczas realizacji zlecenia korzystamy z naszego bogatego zaplecza merytorycznego i jednocześnie pozostajemy w kontakcie ze zleceniodawcą, z którym wyjaśniamy ewentualne wątpliwości.

Dla nas każde tłumaczenie to sztuka – sztuka tłumaczenia. 

bottom of page