top of page

HISTORIA SZTUKI

 

Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości.  Ludwig van Beethoven 

Tłumaczenia z zakresu historii sztuki zajmują szczególne miejsce w naszych sercach, bowiem stanowiły one zaczątek naszej działalności i towarzyszą nam do dzisiaj. Po 17 latach tłumaczeń z zakresu historii sztuki i dziesiątkach zrealizowanych tłumaczeń książek, publikacji, katalogów, prac i artykułów naukowych, programów konserwatorskich itp. z dumą możemy stwierdzić, że na polskim rynku jesteśmy liderem w zakresie tłumaczeń tego typu.

Każde tłumaczenie z zakresu historii sztuki wymaga odpowiedniego przygotowania, bowiem każde jest inne i cechuje się niepowtarzalnym stylem autora. Każdy tłumacz podejmujący się takich przekładów musi nie tylko posiadać bardzo rozległą wiedzę humanistyczną, lecz także posiadać wrażliwość na piękno i pewien zmysł artystyczny.

Oferujemy tłumaczenia z szeroko pojętej historii sztuki z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury,  sztuki użytkowej, fotografii oraz rzemiosła artystycznego. Nie ograniczamy się przy tym do dziejów sztuki europejskiej, lecz przekładamy także teksty dotyczące kultur pozaeuropejskich. Nasze tłumaczenia obejmują wszystkie epoki od prehistorii, przez średniowiecze i nowożytność aż po postmodernizm. Specjalizujemy się w sztuce średniowiecznej (głownie sztuka romańska i gotycka), w sztuce nowożytnej (renesans, barok) oraz w sztuce nowoczesnej.

Dodatkowo oferujemy tłumaczenia z licznych dziedzin pokrewnych takich jak np. archeologia, muzealnictwo czy archiwistyka wśród których główne miejsce zajmuje szeroko pojęta konserwacja zabytków.  

bottom of page